Karolina Jankowska
Przewodnicząca Zarządu

president.uam.poznan@esn.pl

 
                

 

Anna Kowalczyk
Zastępczyni Przewodniczącej

esn@amu.edu.pl
vice.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

                     

 

Agnieszka Nowicka
Członkini Zarządu ds. Finansowych

treasurer.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

                                

Ola Mizgajska
Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

hr.uam.poznan@esn.pl

Marta Komisarczyk
Członkini Zarządu ds. Promocji

pr.uam.poznan@esn.pl

grupapr.uam.poznan@esn.pl

   

Nikola Nowak
Członkini Zarządu ds. Projektów