Karolina Jankowska Przewodnicząca Zarządu

president.uam.poznan@esn.pl

Przykładowy tekst

Andrew Nakonieczny Zastępca Przewodniczącej

vice.uam.poznan@esn.pl

Przykładowy tekst

Tamara Kotlińska Członkini Zarządu ds. Finansowych

treasurer.uam.poznan@esn.pl

Przykładowy tekst

Żaneta Dutkiewicz Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

hr.uam.poznan@esn.pl

Przykładowy tekst

Daria Milczewska Członkini Zarządu ds. Promocji

pr.uam.poznan@esn.pl

Przykładowy tekst

Marta Pieńkowska Członkini Zarządu ds. Projektów

pm.uam.poznan@esn.pl

Przykładowy tekst