Agnieszka Grzybowska
Przewodnicząca Zarządu

president.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

 

Michalina Mondrach
Zastępca Przewodniczącej

esn@amu.edu.pl
vice.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

 

Emilia Bujnowska
Członek Zarządu ds. Promocji

pr.uam.poznan@esn.pl

                                                                       

 

Piotr Janiak
Członek Zarządu ds. Finansowych

treasurer.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

Jan Denka
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

hr.uam.poznan@esn.pl