Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dumą nosi imię Adama Mickiewicza – polskiego wieszcza narodowego, który silnie wierzył w wolną, wielokulturową Polskę oraz był jednym z najważniejszych poetów epoki romantyzmu w Europie. UAM jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Poza obiektami naukowymi w Poznaniu, posiada również swoje filie w Gnieźnie, Kaliszu, Pile i Słubicach. Uniwersytet zatrudnia obecnie trzytysięczną kadrę naukową, w tym 357 profesorów zwyczajnych, 482 profesorów UAM oraz 1519 doktorów i starszych wykładowców. W latach 2002-2008 nasi profesorowie byli koordynatorami lub partnerami w 25 projektach badawczych sfinansowanych przez 6 Program Ramowy Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (FP6). UAM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), Sieci Europejskich Uniwersytetów Oferujących Kształcenie (EUCEN), Grupy Uniwersytetów Compostela, Grupy Santander – Europejskiej Sieci Uniwersytetów, Europejskiej Sieci Tematycznej Chemii. Tutaj możesz znaleźć więcej informacji.

adidas NMD Human Race