Jak rozliczyć wyjazd po powrocie z Erasmusa+?

 

Każdy uczestnik wymiany po powrocie zobowiązany jest do rozliczenia się ze swojego pobytu. Wyjazd rozlicza się najczęściej u koordynatora wydziałowego, zaraz po powrocie (ew. później donosi się resztę dokumentów). Przedstawimy w kilku punktach, co trzeba zrobić, aby zamknąć wyjazd stypendialny:

  1. Dostarczenie dokumentu, jakim jest Learning Agreement - wymagane części: "Before the Mobility", "During the Moblility" - jeśli były zmiany oraz  "After the Mobility" (LAS) - dokument/y muszą być podpisane! Niezbędne są następujące podpisy: studenta, polskiego oraz zagranicznego koordynatora instytutowego/wydziałowego,
  2. Transcript of Records - dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów,
  3. Podpisana przez dziekana Karta Ekwiwalencji- dziekan na jej podstawie zalicza rok akademicki. Informuje ona o uzyskanych ocenach zarówno na uczelni zagranicznej, jak i tych uzyskanych po powrocie na UAM.
  4. Wypełnienie raportu on-line – student otrzymuje indywidualnego emaila z informacją o wypełnieniu go, jest to element niezbędny,
  5. Wypełnienie testu językowego po powrocie ze stypendium na platformie OLS.
 
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów jest podstawą do wypłacenia pozostałej części stypendium (10%).
 
 

Air Jordan