​Program Erasmus+ został stworzony przez Unię Europejską w trzech różnych sektorach. Są nimi: edukacja, szkolenia, młodzież i sport, wszystko to na okres 2014-2020. Program ten oparty jest na wielu osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które wcześniej funkcjonowały przez 25 lat. Ponadto jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Starano się stworzyć najlepsze z możliwych rozwiązań tak, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów, jak i kadry naukowej.

Każda osoba korzystająca z programu Erasmus+ otrzymuje możliwość wyjazdów zagranicznych trwających łącznie nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich są to aż 24 miesiące - niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności. Przy obliczaniu tych okresów uwzględniamy pobyty z dofinansowaniem zerowym
 

Więcej znajdziesz tutaj →  http://erasmusplus.org.pl/