PRIME

PRIME (Problems of Recognition In Making Erasmus) jest to projekt autorstwa Erasmus Student Network, ogólnoeuropejskiej organizacji studenckiej, którego celem jest wykazanie istniejących przeszkód w mobilności studentów oraz zasugerowanie możliwych obszarów do usprawnień. Główną metodą pozyskania interesujących danych w dziedzinie wymian w ramach Programu LLP Erasmus są badania (ankiety) przeprowadzane wśród studentów oraz biur do spraw wymian zagranicznych na uniwersytetach w całej Europie.

W 2009 roku w pierwszej edycji projektu PRIME wzięło udział ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 krajów i prawie 2 400 studentów odbywających wymianę międzynarodową.

Na rok 2010/2011 przewidziana jest druga edycja PRIME, której badania skupią się na trzech poziomach: Narodowych Agencji, Szkół Wyższych i Studentów celem uzyskania szerszego i bardziej dokładnego przeglądu i identyfikacji źródeł problemów, najlepszych praktyk i sukcesów.

Obecnie trwa druga edycja projektu, która podobnie jak pierwsza uzyskała patronat i wsparcie finansowe grantem Komisji Europejskiej jako unikalny i kluczowy projekt o tej tematyce.

Głównym zakresem badania objęte będą:

  • Dostarczanie studentom informacji o wymianie w ramach Programu LLP Erasmus;
  • Zastosowanie Europejskiego System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) na uniwersytetach europejskich;
  • Proces negocjacji i podpisywania "Learning Agreement";
  • Uznawalność wyników w nauce zdobytych za granicą, roli Learning Agreement w tym procesie oraz uczestniczących stron, wykazanie wspólnych problemów;
  • System oraz metody transferu ocen;
  • Możliwości przenoszenia stypendiów Programu Erasmus.

Zebrane dane po poddaniu analizie przez międzynarodowy zespół PRIME zostaną opublikowane w formie raportu jesienią 2011.

Przewiduje się również organizowanie lokalnych konferencji w krajach uczestniczących w projekcie o tematyce projektu PRIME, które będą doskonałą okazją do szerszej analizy i dyskusji na temat wyników PRIME 2010/2011 oraz ogólnej tematyki rozpoznawalności wyników w nauce za granicą.

Cykl lokalnych konferencji zamknie finalna konferencja PRIME 2010/2011, która odbędzie się w Brukseli.

Więcej informacji pod adresem: prime.esn.org

http://esn.pl/pl/prime