Historia

W 2004 roku 3 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu bardzo zaniepokoił fakt, iż w ramach Uniwersytetu nie działa żadna organizacja studencka zajmująca się studentami przyjeżdżającymi na Uczelnię z zagranicy. Dlatego też w ich głowach zrodził się pomysł utworzenia, w ramach międzynarodowej organizacji studenckiej Erasmus Student Network, lokalnej sekcji ESN UAM Poznań, która we współpracy z Działem Współpracy z Zagranicą, prężnie działa do dzisiaj, dbając o zagranicznych studentów przyjeżdżających na studia na UAM i organizując im czas wolny. Założycielką ESN UAM Poznań jest Justyna Morozowska, wówczas studentka II roku Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji, która wraz z Michałem Olczakiem i Mateuszem Misiornym zarejestrowała sekcję ESN na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W skład pierwszego Zarządu ESN UAM Poznań weszli również: Magdalena Działoszyńska, Michał Lachowicz oraz Bartosz Koziej, a później również Justyna Turowska.

Nike Air Max 270