Stypendium Erasmus mylnie kojarzone jest z formalnościami nie do przejścia. Niektórzy właśnie z tego powodu rezygnują z tej niezwykłej przygody. Oczywiście, należy załatwić kilka formalności, jednak nie są one na pewno powodem do rezygnacji z wyjazdu! Dlatego postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw i omówić niezbędne dokumenty. Mamy nadzieję, że ułatwi Wam to proces załatwiania formalności.

 

 

DOKUMENTY, O KTÓRYCH MUSISZ PAMIĘTAĆ

 

1.Letter of Acceptance- list od uczelni zagranicznej, potwierdzający przyjęcie Was na daną uczelnię jako studentów Erasmus. Otrzymuje się go za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2.Podpisana karta ekwiwalencji – Wraz z dyrektorem instytutu ds. studenckich lub inną upoważnioną do tego osobą ustala się różnice programowe, jakie student jest zobowiązany zaliczyć po powrocie z wymiany. Uzupełniony formularz należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do dziekanatu. Na podstawie tego dokumentu student po powrocie (lub najlepiej w trakcie trwania semestru) jest zobowiązany do rozmowy z prowadzącym/i odpowiedzialnym za przedmiot/y oraz ustalenia indywidualnych warunków zaliczenia przedmiotu. W niektórych sytuacjach zaliczanie przedmiotu jest takie samo jak dla wszystkich studentów. Warto skontaktować się z prowadzącymi na początku semestru, bo zdarza się, że zaliczyć przedmiot możecie zdalnie - kwestia dogadania. Karta ekwiwalencji to element niezbędny dla prawidłowego rozliczenia semestru.

 

3.Podpisany Learning Agreement – to dokument zawierający przedmioty, które będziemy realizować na wymianie. Jest on niezwykle ważny. Jednak nie należy się nim tak bardzo denerwować, nie ma chyba studenta, który by nie zmieniał LA w trakcie pobytu. Dokument ten tworzy się najczęściej w porozumieniu z koordynatorem w systemie USOS ( WYMIANA STUDENCKA – WYJAZDY – PROGRAM ZAJĘĆ ). Oznacza on wybór przedmiotów realizowanych na uczelni przyjmującej, które w miarę możliwości powinny pokrywać się z przedmiotami realizowanymi na macierzystej uczelni (ilość godzin oraz punkty ECTS). Podpisany przez waszego koordynatora UAM Learning Agreement wysłać należy mailowo do koordynatora na uczelni zagranicznej, który zobowiązany jest przesłać wam skan podpisanego przez niego dokumentu. Po przyjeździe na uczelnię zagraniczną należy udać się po oryginał podpisu koordynatora. Warto pamiętać także o tym, że niektóre uczelnie partnerskie wymagają także uzupełnienia swojego LA.

 

4.Umowa z Biurem Erasmus+ – podpisanie umowy jest elementem niezbędnym do wyjazdu. Wymaga ona podpisu koordynatora wydziałowego i studenta. Tylko na tej podstawie uczelnia może wypłacić stypendium. Student otrzymuje emaila z informacją, w jakim okresie powinno się to odbyć. Pamiętając, że UAM ma określony czas na wypłacenie stypendium od czasu podpisania umowy (2 tygodnie). Daty, które będą obowiązywały, są bardzo ważne w umowie, jako element rozliczenia wyjazdu. Student sam podaje dzień rozpoczęcia wyjazdu i zakończenia, ustala to najlepiej na podstawie informacji podanych na stronie internetowej uczelnie zagranicznej z datą rozpoczęcia semestru oraz sesji/egzaminów. Na podstawie długości pobytu wyliczana jest kwota stypendium.

 

5.Zaświadczenie o wyjeździe dla NFZ – powód: wyrobienie karty EKUZ – należy okazać je w odpowiednim oddziale NFZ. Karta EKUZ zapewnia Wam podstawową opiekę medyczną za granicą i jest ona wymogiem koniecznym, aby wyjechać na Erasmusa! Warto poprosić o wpisanie dat dłuższy niż w umowie, ponieważ nie ma to żadnych dodatkowych konsekwencji, a jeśli okaże się, że jesteśmy chorzy i równocześnie przebywamy dłużej na danej uczelni, niż pierwotne założenia to karta EKUZ będzie bardzo istotna.

 

6.Confirmation of Study Period– niezwykle ważny dokument, który można otrzymać od koordynatora lub pobrać z większości stron wydziałowych. Uczestnik wymiany zobowiązany jest po przyjeździe na uczelnię goszącą do uzupełniania daty przyjazdu (dokument może wypełnić tylko osoba uprawniona z uczelni przyjmującej jak koordynator/biuro Erasmusa/dziekanat). Podczas ostatniego dnia wyjazdu – uzupełnia się również datę wyjazdu.  Na tej podstawie uczestnik zostaje rozliczony z pobytu, sprawdza się, czy daty zgadzają się z tymi zamieszczonymi w umowie.

Běžecké tretry Nike