Europa jest jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo miejsc na świecie. Wymiana studencka Erasmus+ pozwala na poznanie nowych tradycji i zwyczajów. Projekt Coolture, skierowany na promowanie kultury, został stworzony po to, aby przybliżyć studentom wymiany Erasmus każdy jej aspekt. Naszym celem jest organizowanie eventów, które pozwolą Erasmusom dzielić się kulturą swojego kraju i obyczajami jednocześnie zgłębiając wiedzę o innych. Inicjatywa skupia się także na planowaniu uczestnictwa w kulturalnych wydarzeniach w Poznaniu.

 

Koordynator

Monika Dalidowska
Cool'ture

coolture.uam.poznan@esn.pl