#WhyESN - Karol Wiśniewski

1.Why ESN?

English

#WhyESN - Karol Wiśniewski

1.Dlaczego ESN?

Polish

Social Inclusion Days

The two weeks between November 19th and  December 2nd were exceptional for ESN, because during that time all sections in Europe concentrated on promoting two important projects – SocialErasmus and ExchangeAbility. Social Inclusion Days is the name of that amazing event which focuses on helping other people, minimalizing social inequalities, and meeting halfway those who need our support.

English

Social Inclusion Days

Od 19 listopada do 3 grudnia w całej sieci ESN trwały dwa wyjątkowe tygodnie, podczas których wszystkie sekcje w Europie skupiały się na promowaniu dwóch ważnych projektów - SocialErasmus i ExchangeAbility. Social Inclusion Days – bo taka jest nazwa tego dwutygodniowego wydarzenia – to niesamowity czas, kiedy szczególną uwagę poświęca się pomaganiu innym ludziom, minimalizowaniu nierówności w społeczeństwie, wychodzeniu naprzeciw tym, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Polish

#WhyESN - Bartosz Seidel

1. Why ESN?

English

#WhyESN - Bartosz Seidel

1.Dlaczego ESN?

Polish

#WhyESN - Patryk Gura

1. Why ESN?

English

#WhyESN - Patryk Gura

1. Dlaczego ESN?

Polish

#WhyESN - Paulina Kardas

1. Why ESN?

English

#WhyESN - Paulina Kardas

1. Dlaczego ESN?

Polish

Pages