“U przyjaciół”- miejsce do którego powrócisz!

Polish

„U przyjaciół” – a place to come back to

English

Herbaciana podróż


 

W Poznaniu jest takie miejsce, w którym zamawiając herbatę przenosimy się do całkowicie innego miejsca na ziemi. Nie, nie myślę tutaj o jakichś nielegalnych substancjach, lecz o herbacie oferowanej nam w kwiaciarni/herbaciarni "Kwietna".

Polish

Tea travel


 

There is a place in Poznań where while ordering tea we can travel to a completely different world. And no, I'm not talking about illegal substances here, but about simple tea that you can order in „Kwietna" café.

English

Polish Christmas traditions

Decorating houses with colourful lights, kissing under the mistletoe or Christmas dinner with roasted turkey as a main attraction: these are just a few of well-known Christmas traditions. Although every country has its own unique customs, it is the Polish Christmas that is considered one of the most festive and magical celebrations, full of symbols and rituals. Would you like to know what makes it so special? Read on!


English

Christmas time in Poznań

„It’s the most wonderful time of the year” – as Dean Martin used to sing about Christmas. We all know that he was absolutely right - who doesn’t like that time of the year, when all the streets are trimmed with Christmas lights, the smell of gingerbread is all over the house and soon there will be gifts waiting for us underneath the Christmas tree? Christmas time - beloved days are coming!
 

English

Galeria PIEC na zimne wieczory

Świat biegnie w stronę Internetu. A sztuka biegnie razem z nim. Można powiedzieć, że obecnie mamy do dyspozycji cały wszechświat internetowych galerii sztuki. Tego jest naprawdę dużo i chwilami dość trudno się we wszystkich zasobach połapać. Nieustannie szukamy dzieł wartych poznania przez klikanie w kolejne konta. Wychodząc naprzeciw temu wszystkiemu sztuka nadal spokojnie czeka tuż za rogiem.

Polish

Galeria PIEC for cold nights

The world scurries to the Internet. And so does art. One may say that we have the whole universe of online art gallerieswithin our reach. So much is out there that it’s difficult to find yourself among those resources. We are constantly looking for works worth our attention by clicking on different profiles. Meeting the needs of the world in constant motion, art is still patiently waiting just behind the corner.

English

Look at the screen!

Quiet, autumn evening. Warm blanket and a cup of tea on a nightstand. One button on a remote and your favourite show appears on the screen. And suddenly, we transfer to a different world, formely black and white, today colourful – the world of television.

There are many people who cannot imagine living without TV. However, we do not realize how it all begun. This is worth considering, especially today – on World Television Day.

English

Spójrz w ekran!

Spokojny, jesienny wieczór. Ciepły kocyk, a na stoliku obok łóżka herbata. Jeden przycisk na pilocie, a na ekranie pojawia się ulubiony serial. I nagle przenosimy się w inny świat, niegdyś czarno-biały, a dzisiaj kolorowy - w świat telewizji. 

Jest wiele osób, które nie wyobrażają sobie życia bez telewizora. Jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to wszystko się zaczęło. Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza dzisiaj – czyli w Światowy Dzień Telewizji.

Polish