Barbara Gajzler
Przewodnicząca Zarządu

president.uam.poznan@esn.pl

 

 

Karol Barton
Zastępca Przewodniczącej

esn@amu.edu.pl
vice.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

 

Michał Słoński
Członek Zarządu ds. Finansowych

treasurer.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

Marta Sobieraj
Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

hr.uam.poznan@esn.pl

Magda Majewska
Członkini Zarządu ds. Promocji

pr.uam.poznan@esn.pl