Karolina Jankowska
Przewodnicząca Zarządu

president.uam.poznan@esn.pl

 
                

 

Tamara Kotlińska
Zastępczyni Przewodniczącej

esn@amu.edu.pl
vice.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

                     

 

Olga Szewczyk
Członkini Zarządu ds. Finansowych

treasurer.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

                                

Sandra Chudy
Członkini Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

hr.uam.poznan@esn.pl

Joanna Brylewska
Członkini Zarządu ds. Promocji

pr.uam.poznan@esn.pl

grupapr.uam.poznan@esn.pl

   

Marta Pieńkowska

Członkini Zarządu ds. Projektów

pm.uam.poznan@esn.pl