The end has come, though before we jump straight to it – read about what was happening in Erasmus life lately and what was the biggest Polish adventure of Chris from Taiwan!
Pożegnania nadszedł czas, ale zanim o tym – przeczytajcie co działo się ostatnio w życiu Erasmusów i jaka była największa polska przygoda Chrisa z Tajwanu!
The academic year is coming to an end, but we’re not slowing down! Check out last week’s attractions.
Rok akademicki dobiega końca, ale my nie zwalniamy tempa! Sprawdźcie, jakie atrakcje przyniósł nam ostatni tydzień.
Wow, it was a week full of activity – and everyone could find something just for them!
Oj, działo się – dla każdego coś dobrego! W tym tygodniu wszyscy mogli znaleźć coś dla siebie.
This week was all about Erasmus – literally! Trips and journeys abroad were being promoted in every way possible. See for yourselves!
Ten tydzień należał do Erasmusa – i to dosłownie! Promocja wyjazdów zagranicznych w ramach Mobility Days przyjęła najróżniejsze formy. Przeczytajcie sami!
It was as diverse as it was interesting. These two weeks were super colourful! And what’s coming next?
Było tak różnorodnie, jak i interesująco. To były kolorowe dwa tygodnie! A co dalej?

Pages