Natalia Zielińska
Przewodnicząca Zarządu

president.uam.poznan@esn.pl

+48 691 299 785

                                                                     

 

Michalina Mondrach
Zastępca Przewodniczącej

vice.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

 

Władysław Olchowski
Członek Zarządu ds. Finansowych

treasurer.uam.poznan@esn.pl

                                                                     

Jan Denka
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

hr.uam.poznan@esn.pl

 

Anna Urbańska
Członek Zarządu ds. Promocji

pr.uam.poznan@esn.pl