Wow, it was a week full of activity – and everyone could find something just for them!
Oj, działo się – dla każdego coś dobrego! W tym tygodniu wszyscy mogli znaleźć coś dla siebie.
This week was all about Erasmus – literally! Trips and journeys abroad were being promoted in every way possible. See for yourselves!
Ten tydzień należał do Erasmusa – i to dosłownie! Promocja wyjazdów zagranicznych w ramach Mobility Days przyjęła najróżniejsze formy. Przeczytajcie sami!
It was as diverse as it was interesting. These two weeks were super colourful! And what’s coming next?
Było tak różnorodnie, jak i interesująco. To były kolorowe dwa tygodnie! A co dalej?
Wow, so much happening! Last two weeks were full of educational events mixed with lots of fun and topped with a trip to Wrocław. Read more below!
Oj, działo się! Ostatnie dwa tygodnie w sekcji obfitowały w wydarzenia edukacyjne, ale także dużą dawkę zabawy zwieńczoną wycieczką do Wrocławia. Przeczytajcie sami!
Unforgettable trip to Toruń, a kindergarten's visit, discovering the secrets of Erasmus and group watching the Market Imaginary movie – find all of this (and more) in this edition of ESN Weekly News!
Niezapomniana wycieczka do Torunia, wizyta u poznańskich przedszkolaków, odkrywanie tajemnic Erasmusa i projekcja filmu o Dakarze – to wszystko (a nawet więcej) w tym wydaniu ESN Weekly News!

Pages